A falta de información non permite a decisión

A entrada da Lomce é algo hoxe en día certo, está xa instaurada en toda primaria, en 1º e 3º de secundaria e en 1º de Bacharelato, pero aínda non está de todo desenvolvida a nivel lexislativo.
Este ano os mozos/as que rematen Bacharelato terán que presentarse á Selectividade (PAAU), á súa fase xeral e á específica, se queren acadar máis nota para entrar na carreira elixida. Eles/as son os últimos que puideron tomar decisións baseándose nunha información.

Os mozos/as que este ano cursan 1º de Bacharelato están matriculados sen saber como se vai valorar o seu acceso a Universidade. A  reválida a que terán que presentarse cando rematen o próximo curso non terá efectos académicos para acadar o seu título de Bacharelato, será "de proba", pero a día de hoxe descoñecen que terán en conta as Universidades para escoller ao seu alumnado. Teñen que facer a preinscripción nuns días e elixir as súas materias sen saber se ponderarán máis unhas ou outras e, de ser así, cales serán as que lles fagan acadar unha maior nota para entrar. Non se sabe nada.

Os alumnos/as que están agora en 4º da ESO tamén teñen que decidir sen ter información, non se sabe e se supón que a súa reválida si será vinculante, así o di a lei, se non pasan a reválida, non terán título de Bacharelato.

O certo é que non sabemos se seguirá a LOMCE, se será derogada e volverá a LOE...


No caso de non ser derogada solo se sabe que a nota final de Bacharelato será o resultado de aplicar unha fórmula:

(0.6 x Nota media de Bacharelato) + (0.4 x Nota na reválida)
Pero, será esta a nota de corte? Pois non ten por que ser así, cada universidade decide se solo ten en conta esta nota, se fai un exame específico para entrar, se suma a esa nota as calificacións das materias que máis se vinculan a eses estudos, cada unha coa súa ponderación, se teñen en conta a modalidade de bacharelato escollida... isto cada Universidade. Deste xeito podemos vernos no caso (pouco probable pero posible) de que cada universidade de enfermería poña diferentes criterios... para prexuízo dos alumnos/as.

Esto xa o sabiamos dende o documento preliminar da LOMCE, pero a día de hoxe, que os estudantes xa están neses cursos que son a vía de acceso á universidade, aínda non se desenvolveron eses criterios, polo cal as decisións que tomen non poden ser informadas. 

Estamos xogando a un xogo sen coñecer as regras, o que fai que sexa inmensamente inxusto. Nas universidades agardan para establecer os seus criterios á Consellería, a Consellería agarda a que o Ministerio de Educación lexisle o desenvolvemento desa parte da LOMCE e o Goberno está paralizado. Mentres, os alumnos/as teñen que decidir, cunha venda nos ollos e agardando a que a cousa non cambie moito, que as regras por lóxica, se manteñan, que o novo sistema busque a forma de semellarse ao antigo... entonces, pregúntome, para que cambiou?


Ningún comentario:

Publicar un comentario

Déixanos aquí o teu comentario ou dúbida. Grazas!